Elektroninių mokymų tendencijos Lietuvoje

Siekdama išsiaiškinti Lietuvos įmonėse vyraujančias elektroninių mokymų tendencijas, UAB „Prewise“ 2015 m. apklausė įmonių atstovus – mokymų ir e-mokymų specialistus, žmogiškųjų išteklių, organizacijos vystymo ir plėtros, produktų vadovus. Apklaustieji išreiškė optimistišką, tačiau kiek atsargų požiūrį, susijusį su mokymosi bendruomenių, e-mokymų, taip pat mobiliųjų įrenginių naudojimu e-mokymams įmonių veikloje.

 

Dabartinės priemonės neatitinka poreikių

Visi į klausimus atsakę įmonių atstovai nurodė, kad jų įmonėje yra vykdomi seminarai ir paskaitos. Gana populiarūs mokymai be interaktyvių sprendimų taikymo (pavyzdžiui, „Power Point“ paremtas mokymasis), ar vaizdo konferencijos. Trečdalis apklaustųjų minėjo mokymosi platformų naudojimą.  Mažiausiai populiarios yra skaitmeninės bibliotekos, mokymai mobiliuosiuose įrenginiuose, mokymosi bendruomenės.

Įdomu pastebėti tai, jog nepaisant didelio “Power Point” prezentacijų populiarumo kompanijose, apklausa atskleidė, kad nemaža dalis įmonių atstovų mano, jog šio formato mokymai ne visada atitinka besimokančiųjų poreikius.

Jie taip pat nesutiko su teiginiu, kad darbuotojams patinka gyvi mokymai ir susidomėjimas jais yra didesnis. Didžioji dalis apklaustųjų buvo įsitikinę, jog naudojamos mokymosi technologijos neatitinka dabartinių jų įmonės poreikių.

 

Ateityje e-mokymų naudojimas ženkliai didės

Apklausus įmonių atstovus paaiškėjo, kad daugumoje įmonių e-mokymai yra pakankamai naujas reiškinys. Daugiau nei pusė e-mokymus savo įmonėse naudojančių apklaustųjų nurodė, kad e-mokymų sprendimai jų įmonėse naudojami mažiau nei metus.

Dauguma apklaustųjų mano, kad e-mokymų naudojimas ateityje stipriai didės. Taip pat nors kursai mobiliuosiuose įrenginiuose vis dar sutinkami gana retai, didžioji dauguma apklaustųjų pritarė minčiai, jog mobiliųjų įrenginių panaudojimas smarkiai išplečia e-mokymų galimybes.

 

E-mokymai vis dar ieško savo vietos

Didžioji dalis apklaustųjų mano, kad klasikinio pobūdžio mokymai (seminarai, paskaitos) ir neinteraktyvūs mokymai (Power Point prezentacijos) dažnai nėra pats geriausias pasirinkimas, tačiau yra juntama informacijos apie kitus mokymų tipus, pvz. e-mokymus, jų pritaikymą ir iš jų gaunamą naudą stoka. Būtent dėl pastarosios priežasties šiuo metu organizacijose dominuoja gyvi mokymai. Apklaustieji sutinka, kad reikalingos pastangos, siekiant suderinti klasikinius gyvus mokymus su įvairiais elektroniniais sprendimais. Jų nuomone, geriausią sprendimą surasti konkrečioje situacijoje organizacijai gali padėti mokymų paslaugas teikiančios įmonės bei konsultantai.