E-mokymų istorijos: Western Union atvejis

Norime pasidalinti sėkminga „Western union“ e-mokymų patirtimi.

„Western Union“ e-mokymų tikslas buvo padėti savo darbuotojams identifikuoti, ugdyti, atskleisti pagrindines jų darbe vertinamas bei puoselėjamas savybes, elgesinius modelius – lyderystę, kūrybingumą, asmeninę atsakomybę, iniciatyvumą ir t.t. Šio tikslo įgyvendinimui buvo pasirinktas dinamiškas kūrybinių dirbtuvių e-mokymo formatas. Buvo sukurti 5 skirtingus elgesinius modelius atspindintys e-mokymų moduliai.

Vienas didžiausių šio projekto iššūkių – daugiakultūrinė, didelį vartotojų skaičių bei skirtingas darbo pozicijas apimanti, skirtingo lygio žinias turinti auditorija. Siekiant labiau įtraukti vartotoją, buvo nuspręsta mokymus pradėti nuo asmeninio kiekvieno darbuotojo įsivertinimo, kuris dar pačioje mokymo pradžioje padėtų vartotojui nustatyti savo progresą pageidaujama kryptimi bei mokytis pagal programos siūlomą jam tinkamą planą. Mokymosi procesui buvo pasitelktas platus užduočių spektras, realių iššūkių ir galimybių vertinimas.

Siekiant priartinti mokymus prie vartotojo, padaryti juos patrauklesnius, į pagalbą buvo pasitelkta interaktyvaus vedlio – naratoriaus pagalba. Kiekvienas vartotojo pasirinkimas buvo kometuojamas, buvo aiškinama, kodėl jis laikytinas teisingu ar klaidingu.

E-mokymų serija siekta ne tik užtikrinti vartotojų susidomėjimą ir įsitraukimą, bet ir mokymosi tęstinumą net ir šiems pasibaigus. Dėl šios priežasties pasibaigus mokymui, vartotojas turėjo galimybę parsisiųsti tobulėjimo planą, kuriame, atsižvelgiant į bendrus mokymo rezultatus, vartotojas turėjo išsikelti ir susižymėti siektinus tikslus bei jų pasiekimo terminus. Be to, e-mokymo pabaigoje vartotojams buvo pateikiama rekomenduojamos literatūros biblioteka tolesniam tobulėjimui. Vartotojas galėjo skaityti literatūros aprašus, peržiūrėti ar parsisiųsti jam naudingą elektroninę knygą.

Vartotojai turėjo galimybę pateikti grįžtamąjį ryšį, nuomonę apie mokymus.